M2 Supply Leverandør af vægte og måleudstyr

Handels- og leveringsbetingelser

Nedenstående handels-og leveringsbetingelser dækker B2B salg af produkter og ydelser købt direkte hos M2Supply - cvr 43206214. Ved køb af produkter og ydelser hos M2 Supply accepterer kunden nedenstående handels- og leveringsbetingelser samt vores privatlivspolitik.


Generelle vilkår

Priser hos M2Supply er angivet i danske kroner og er ex moms medmindre andet er noteret. Vi tager forbehold for forkert angivne priser, udsolgte eller udgåede varer eller deciderede tastefejl på hjemmesiden, fremsendte tilbud eller udleverede listepriser.  Der tages endvidere forbehold for øgede udgifter til transport, told og afgifter, der måtte opstå undervejs i forbindelse med handlen også efter en ordrebekræftelse er sendt til kunden.


Vi leverer i udgangspunktet kun til virksomheder i Danmark.


Bestilling og levering

Bestilling af produkter og serviceydelser sker ved direkte henvendelse til M2Supply: salg@m2supply.dk eller 2511 1600.


Fremsendte tilbud på varer og serviceydelser er gældende i 14 dage medmindre andet er anført i tilbuddet.


Bestillingen er gældende, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse. Herefter kan kunden ikke ændre på ordren uden M2Supply’s skriftlige accept. Leveringstiden gælder fra dato på ordrebekræftelsen.


Leveringstiden er 4 til 7 hverdage som standard efter at kunden har modtaget en ordrebekræftelse. Lagerstatus eller andre årsager kan i visse tilfælde betyde en længere leveringstid end normalt. I så fald aftales dette med kunden på forhånd. Skal kunden have produktet kalibreret eller verificeret, skal der tillægges 4 hverdage til standardleveringstiden.


Vi leverer varer fra vores lager i Helsinge og direkte fra producenten. Om end vi altid tilstræber hurtig ekspedition og levering, fralægger vi os ansvaret for forsinkelser hos pakkedistributøren. Kunden kan forvente at blive kontaktet pr. mail, hvis leverancen bliver forsinket.


Kunden har pligt til at gennemgå den tilsendte ordre og sikre sig, at den er i overensstemmelse med den/de bestilte varer – herunder sikre sig at der ikke er fejl eller mangler i det tilsendte. Læs yderligere under reklamation.


Fragtomkostninger

Ved varekøb for over 500,00 kr. ex moms er fragten gratis med undtagelse af køb af reservedele, hvortil der altid tillægges gebyr for fragt.


Ved køb af kalibreringsydelser vil eventuelle fragtomkostninger fremgå i den enkelte serviceaftale eller det konkrete tilbud.


Skader under transport

Skulle det ske, at kunden modtager en pakke, der er blevet beskadiget under fragten, gøres følgende:

  1. Hvis pakken har synlige skader, når den modtages, skal der reklameres overfor fragtfirmaet med det samme.
  2. Hvis varen er gået i stykker under fragten, skal M2Supply orientere med det samme og senest indenfor 24 timer efter modtagelse. Kunden bedes i så fald tage billeder af skaden og fremsende disse samt en beskrivelse af skaden.

Herefter opretter vi en sag og kunden bliver orienteret om det videre forløb.


Refusion og Returnering

Returnering af produkter skal ske til:


M2 Supply I/S

Gurrehaven 33                                                                                                                                       

3200 Helsinge

Danmark

+45 25 11 16 00

salg@m2supply.dk


Når et produkt returneres, vedlægges fyldestgørende information i pakken, så den kan spores til kundens køb. Kunden bedes også vedlægge relevante bankinformationer, hvis der er lavet aftale om refusion.


Garanti

Kunden har som minimum 12 måneders garanti på alle produkter solgt gennem M2Supply. Garantien følger producentens garanti, hvorfor mange af vores produkter har en længere garanti. Længden på garantien vil fremgå af informationsmaterialet, der er vedlagt det indkøbte produkt.


Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret regnet fra dagen varen er leveret. Fortryder kunden købet inden for 14, skal det returneres til os (se afsnit om returnering) inden for yderligere 14 dage. Produktet må gerne have været åbnet, men det skal returneres i samme stand som det blev modtaget i original emballage. Hvis varen er taget i brug, og det er tydeligt at produktet ikke længere er nyt, vil der være tale om en værdiforringelse af varen. I dette tilfælde vil kundens returbeløb vil blive reduceret med minimum 30%


Vægte/udstyr der er bestilt med verificering og kalibrering og som fortrydes af kunden indenfor fristen vil vurderes 50% værdiforringet.

 

Reklamation

M2Supply yder et års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved produktets normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen – så som manglende tilbehør, løse ledninger - skal meddeles til M2Supply indenfor rimelig tid efter modtagelse og senest inden for 1 uge efter modtagelse. Produktet kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller refusion, hvis der er lavet en aftale om dette.


Ved reklamationer skal kunden kunne fremvise dokumentation for det specifikke køb hos M2Supply.


I forbindelse med reklamationssager afholder kunden selv eventuelle returneringsomkostninger til firmaadressen.


Erstatningskrav kan ikke overgå fakturabeløbet på det solgte produkt. Der kan derfor ikke rejses krav om yderligere erstatning, herunder driftstab, avancetab, følgeskader eller andre indirekte tab.


Kunden har et ansvar for at benytte produkterne efter de formål, de er skabt til. Kunden er også ansvarlig for løbende at sikre at produktet er i god stand. M2Supply fralægger sig ethvert ansvar i det tilfælde produkter er brugt til andre formål, end det de er beregnet til eller er benyttet uforsvarligt.


Force majeure

I tilfælde af force majeure så som; krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner eller risiko herfor, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner hos M2Supply forbeholder vi os retten til at udskyde eller ansvarsfrit annullere handlen.


Værneting

Al handel med M2Supply er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med handlen, skal afgøres ved en dansk domstol.


Privatlivspolitik

Vi indsamler udelukkende informationer, der gør os i stand til at yde en ordentlig kundeservice og gennemføre en ordre. Vi indsamler følgende standardoplysninger:


  • Virksomhedsnavn
  • Navn og kontakt information på medarbejder, der bestiller
  • Virksomhedsadresse og kontakt information, mail og telefonnummer
  • EAN nummer og CVR nummer, hvis kunden ønsker det

Vi videregiver kun ovenstående oplysninger i følgende tilfælde:


  • Information til producent i forbindelse med verificering eller kalibrering af vægte/måleudstyr
  • Information til fragtleverandører.

Personoplysninger sælges eller videregives ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.


Alle personoplysninger opbevares i minimum 5 år jævnfør bogføringsloven. Kunden har til enhver tid ret til at anmode om sletning eller indsigt i de kundeinformationer, som vi har lagret.  Alle informationer opbevares i password beskyttede systemer og beskyttes yderligere gennem anerkendt sikkerhedssoftware.


Markedsføring

Kunder kan forvente at modtage relevante informationer via e-mail eller post om vores produkter eller serviceydelser jf regler om god markedsføringsskik. Kunden kan til enhver tid sige nej tak til at blive kontaktet yderligere efter et køb.


Cookies på M2 Supply’s hjemmeside

www.M2Supply.dk indsamler cookies i meget begrænset omfang. Vi indsamler oplysninger om IP-adresser i forbindelse med besøg på vores hjemmeside, så vi kan måle trafikken på blandt andet Google Analytics. Som kunde hos M2Supply kan du naturligvis helt fravælge cookies.