M2 Supply Leverandør af vægte og måleudstyr

Service & Kalibrering


Kalibrering

Kravene til dokumentation af nøjagtigheden af det udstyr, man benytter i virksomheden, varierer i forskellige brancher, men det er ofte en anbefaling eller et kundekrav at det er en 3. uafhængig part der udfører kalibreringen. Desuden har langt de fleste virksomheder beskrevet interval for kontrol af deres måleudstyrs nøjagtighed i deres kvalitetsstyringssystem, men har måske ikke selv ressourcer til at udføre det.

M2 Supply tilbyder sporbar kalibrering af vægte med reference til OIML Klasse M1 lodder. Vores sporbare kalibreringer læner sig op ad kravene i bl.a. ISO/HACCP og vil for mange virksomheder leve op til gældende krav om dokumentation. 


Vi har forskellige typer af kalibrering, og i samarbejde finder vi ud af hvilken type, der er den rette for jeres virksomhed og som lever op til jeres krav til dokumentation.


Har du et krav om en akkrediteret kalibrering, kan M2 Supply tilbyde DAkkS akkrediteret kalibrering på et stort udvalg af vores vægte.


Vedligehold af vægte

En vægt skal løbende justeres og kalibreres for at veje nøjagtigt.  Der findes ikke lovkrav om hvor hyppigt din vægt skal kalibreres. Vægtens ejer er ansvarlig for egenkontrol og dermed sikre, at vægten vejer indenfor den tilladte tolerance. Hvor ofte det er nødvendigt at kalibrere en vægt, afhænger derfor meget af vægtens type, hvad den bruges til, hvor ofte den bruges, hvor meget den bliver flyttet rundt og så fastsatte regler i jeres kvalitetsstandarder.


M2 Supply anbefaler, at industrivægte justeres minimum én gang årligt og at vægte til sundhedssektoren 

kalibreres hvert andet år som minimum.

Alternativt: Har I ikke fastsatte regler/standarder i virksomheden, anbefaler vi, at I får kalibreret og evt. justeret jeres vægt som minimum en gang årligt, så I altid kan dokumentere kvaliteten og nøjagtigheden af jeres udstyr.  


For lovkrav om kalibrering og verificering henviser vi til: Re-verificering og egenkontrol i punkt 6 og 7 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse.


Hvis du er er tvivl omkring kalibrering og vedligehold af din vægt er du også meget velkommen til at kontakt os.


Kalibreringscertifikat

Uanset hvilken type af kalibrering du vælger at få hos M2 Supply, afsluttes det altid med et certifikat, som er dokumentation for kalibrering og sporbarhed. 


Kontakt os for at høre om mulighederne for din vægt.


Kalibrerings- og serviceaftale

Hos M2 Supply assisterer vi gerne vores kunder med en serviceplan, hvor vi hjælper med at holde styr på kalibrering af jeres vægt(e) jævnfør den frekvens I ønsker, at få kalibreret jeres vægt(e). Overholder vægten ikke normerne, har vi mulighed for at justere vægten, så den igen vejer indenfor tolerancen.


En serviceaftale vil endvidere inkludere, at vi kigger vægten efter for eventuelle fejl og for slitage, der påvirker vægtens funktion. Hvis muligt og rentabelt for kunden, tilbyder vi at foretage mindre reparationer af vægte, der er gået i stykker


Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilke krav der stilles til din vægt.