M2 Supply Leverandør af vægte og måleudstyr

Viden om vægte & måleudstyr

 


Vælg det rigtige udstyr!

Hos M2 Supply finder du et bredt sortiment af professionelle vægte og måleudstyr af høj kvalitet. Flere af vores produkter har helt op til 5 års garanti, hvilket vidner om produkternes kvalitet!


Nedenfor finder du vigtig information og viden om vægte og måleudstyr, der kan hjælpe dig med at finde det rigtige produkt til din virksomhed. På den måde sikrer du, at dine produkter for eksempel lever op til sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse


Verificering

Hvis du køber en vægt til kommercielt eller medicinsk brug, skal din vægt være verificeret efter gældende dansk lovgivning. Din vægt skal verificeres når du bruger den til:

  • bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner
  • bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art
  • bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse og ekspertudsagn i retssager
  • bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnostik og medicinsk behandling
  • bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier
  • fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger


Det er ikke alle vægte kan verificeres. Du skal derfor kigge efter en M-mærket vægt, hvilket vil sige, at den er verificerbar. En M-mærket vægt bliver enten leveret med verificering som standard eller verificering kan tilkøbes. For sundhedspersonale, der skal bruge vægten i behandlingsøjemed eller til at måle BMI, skal vægten som minimum være en klasse III vægt. 


Oftest vil verificerbare vægte koste en smule mere end en ikke-verificerbar vægte. Dette er grundet de skærpede krav, vægten skal leve op til for at kunne verificeres. Verificeringen vil typisk fremgå i bunden af vægten, hvor der vil sidde en plombering. Verificeringen eller M-Mærkningen som det også hedder, er gyldig indtil vægten bliver skilt ad, plomberingen er brudt, eller ejeren er usikker på, om vægten vejer præcist. Herefter skal vægten re-verificeres, hvis den skal bruges til samme formål.

Det er vigtigt at bemærke, at verificeringen skal bestilles samtidig med vægten - den kan ikke tilkøbes efterfølgende!

 

Vægtens ejer er ansvarlig for løbende egenkontrol og vurdering af vægtens tilstand  - herunder kontrol af at vægten ikke afviger mere end det dobbelte af tolerancen, der var gældende ved anskaffelse. Ejeren er også ansvarlig for at få vægten re-verificeret, hvis nødvendigt.  For re-verificering af vægten henviser vi til Force Technology.


Du kan læse mere om re-verificering og egenkontrol i punkt 6 og 7 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse og ellers er du altid velkommen til at kontakte os for yderligere vejledning.


Kalibreringscertifikat

Et kalibreringscertifikat, er en anden type dokumentation på et måleinstruments nøjagtighed. Ved en kalibrering testes udstyret og testresultaterne - herunder eventuelle unøjagtigheder - noteres i et kalibreringsdokument. Hvis det under kaliberingen viser sig, at udstyret vejer uden for sit toleranceområde, vil det blive justeret og genkalibreret.  Hos mange virksomheder og offentlige myndigheder findes kvalitetsstyringssystemer - herunder ISO standarder - der kræver at vægte og andet relevant måleudstyr kalibreres jævnligt og systematisk.

Når du skal købe nyt måleudstyr, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om der findes interne eller eksterne krav til om udstyret leveres med et kalibreringscertifikat. 

Nogle virksomheder stiller endvidere krav om at kalibreringen skal være akkrediteret. M2 Supply kan tilbyde akkrediteret DAkkS kalibreringer.


M2 Supply tilbyder selv sporbare kalibreringer. Det kan du læse mere om under kalibrering og ServiceMåleområde

Når du skal vælge en vægt eller et måleinstrument er det vigtigt at kigge på det måleområde, du normalt bruger udstyret til. For vægte, skal du dels kigge på kapaciteten - altså hvor meget har du behov for at en vægt skal kunne veje. Det er ikke altid en fordel at købe en vægt, der har en høj kapacitet, hvis dit behov er meget mindre. Herudover skal du være sikker på at visningen, passer til dit behov. Hvis du har brug for at aflæse resultater med 1g visning, nytter det ikke, hvis visningen på din vægt, kun er på 5g. 


IP-Beskyttelse

For industrivægte og andet industrielt måleudstyr, der bruges i miljøer med meget støv, snavs og spild fra væsker, er det relevant at kigge på om udstyret har IP-beskyttelse (Ingress Protection/ beskyttelse mod indtrængning). Der findes forskellige grader af IP-beskyttelse, og pejlemærket er, at jo højere IP nummer, jo højere grad af beskyttelse har udstyret. Hos M2 Supply finder du industrivægte med IP beskyttelse på helt op til IP 68, hvilket betyder at vægten er både støv og vandtæt. 


All-Round vægt eller specialvægt?

Hos M2 Supply har vi et meget bredt sortiment af vægte, og da mange af vægte efterhånden har flere indbyggede vejefunktioner, kan de typisk bruges til mange forskellige formål. For eksempel har mange vægte en tælle-funktion. Denne funktion er smart, da den for eksempel kan bruges til at regne ud, hvor mange skruer, der er tilbage i en pose med skruer, ved at notere vægten på enkelt skrue og herefter lægge hele pakken på vægten. For virksomheder, der hyppigt skal lave optællinger og måske af de samme varer, er der meget tid sparet ved at bruge en Tællevægt, der er designet til formålet. Det giver med andre ord mening, at overveje behovet for specialfunktioner, når du skal anskaffe en ny vægt.

VORES PARTNERE

Vi har følgende mærker i vores sortiment: